Adresas Rusnės g. 10A, LT-99185, Šilutė
Darbo laikas

I           14:00 – 21:00
II-V      06:30 – 21:00
VI - VII 10:00 – 21:00

Taisyklės

PATVIRTINTA

Šilutės sporto mokyklos direktoriaus

2023-08-21 įsakymu Nr. 1SM-135

 

ŠILUTĖS LAISVALAIKIO IR SPORTO NAMŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šios taisyklės taikomos ir privalomos visiems Šilutės laisvalaikio ir sporto namų (toliau – Laisvalaikio ir sporto namai) lankytojams, nepriklausomai nuo jų amžiaus.
 2. Laisvalaikio ir sporto namuose, esančiuose Rusnės g. 10 A, Šilutėje, lankytojai gali naudotis treniruoklių sale, 4 takų 25-ių metrų plaukimo baseinu, 3 pirtimis ir pramogų baseinu.
 3. Laisvalaikio ir sporto namus patikėjimo teise eksploatuoja Šilutės sporto mokykla (toliau – Sporto mokykla).
 4. Lankytojas – kiekvienas asmuo, kuris Sporto mokyklos nustatyta tvarka įsigijo bilietą, abonementą, gavo leidimą ar kitais Sporto mokyklos nustatytais teisėtais būdais pateko į Laisvalaikio ir sporto namus per įėjimo vartelius. Bilietų ir abonementų įsigijimo, keitimo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką nustato šios taisyklės (toliau – Taisyklės).
 5. Taisyklės nustato Laisvalaikio ir sporto namų lankytojų aptarnavimo (paslaugų teikimo) tvarką, privalomus saugumo, higienos ir kitus reikalavimus lankytojams, Sporto mokyklos ir lankytojų teises, pareigas bei jų atsakomybės ribas, bilietų, abonementų pardavimo ir papildomų paslaugų teikimo sąlygas.
 6. Taisyklės yra viešai skelbiamos ir privalomos visiems Laisvalaikio ir sporto namų lankytojams, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Asmuo, prieš sudarydamas sutartį dėl Laisvalaikio ir sporto namų paslaugų (t.y., prieš įsigydamas bilietą ar abonementą), privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir, naudodamasis Laisvalaikio ir sporto namų paslaugomis, griežtai jų laikytis.
 7. Lankytojas yra visiškai atsakingas už savo sveikatos būklę ir galimybę naudotis Laisvalaikio ir sporto namų teikiamomis paslaugomis. Laisvalaikio ir sporto namai ir jo darbuotojai už lankytojų sveikatai ir turtui kilusias pasekmes ar padarytą žalą tretiesiems asmenims neatsako, pretenzijų nepriima ir nenagrinėja, jei tos pasekmės atsirado dėl pačių lankytojų neatsargumo, nesilaikant šių taisyklių, įspėjamuosiuose ženkluose ir užrašuose teikiamos informacijos bei Laisvalaikio ir sporto namų personalo teisėtų nurodymų nevykdymo.
 8. Visiems lankytojams, kurie planuoja pradėti lankyti Laisvalaikio ir sporto namus, rekomenduojame pasitikrinti sveikatą ir įsitikinti, kad jų sveikatos būklė leidžia lankytis treniruoklių salėje, baseine ir kaitintis pirtyse.
 9. Lankytojai yra visiškai atsakingi už savo sveikatos būklę ir galimybę naudotis Laisvalaikio ir sporto namų teikiamomis paslaugomis. Laisvalaikio ir sporto namų administracija ir darbuotojai neatsako dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Laisvalaikio ir sporto namuose.
 10. Teisę naudotis Laisvalaikio ir sporto namų teikiamomis paslaugomis turi bet kokio amžiaus asmenys, išskyrus šiose Taisyklėse numatytas išimtis.
 11. Laisvalaikio ir sporto namuose draudžiama lankytis šiems asmenims:
 • sergantiems infekcinėmis ligomis;
 • sergantiems konjunktyvitu, užkrečiamomis odos ligomis;
 • asmenims su atviromis žaizdomis;
 • asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;
 • asmenims, neturintiems bilieto (lustinės apyrankės);
 • asmenims su kitais negalavimais, kurie kelia ar gali kelti grėsmę savo ar kitų lankytojų sveikatai ir saugumui;
 • asmenims, kurių elgesys kelia pavojų Baseinui, jo saugumui ir higieninei būklei arba prieštarauja visuomenėje priimtoms gero elgesio viešosiose erdvėse taisyklėms.
 1. Vaikai iki 15 metų gali lankytis Laisvalaikio ir sporto namuose tik lydimi juos prižiūrinčių suaugusių asmenų, kurie atsako už jų saugumą. Suaugęs asmuo turi būti vyresnis nei 18 metų ir prisiimti visišką atsakomybę už prižiūrimų vaikų saugumą, sveikatos būklę, elgesį, šių Taisyklių laikymąsi, už vaikų daiktų saugojimą, spintelių saugų užrakinimą. Vienas suaugęs asmuo gali lydėti ne daugiau nei 4 (keturis) vaikus.
 2. Nepilnamečiai nuo 15 iki 18 metų lankytis baseine gali savarankiškai, tačiau jiems yra reikalingas raštiškas tėvų/globėjų sutikimas. Sutikimą tėvai/globėjai turi pasirašyti baseino registratūroje atvykę su nepilnamečiu vaiku. Tėvų/ globėjų sutikimas galioja iki vaikas sulaukia pilnametystės.
 3. Negalią turintys asmenys, kuriems dėl jų sveikatos būklės yra reikalinga kito asmens priežiūra, Laisvalaikio ir sporto namuose gali lankytis tik lydimi jį prižiūrinčio pilnamečio asmens ir prisiimti visišką atsakomybę už jų saugumą.
 4. Grupių vadovai arba atsakingi asmenys visiškai atsako už tai, kad grupės nariai laikytųsi šių taisyklių, atsako už jų saugumą nuo atėjimo iki išėjimo iš Laisvalaikio ir sporto namų.
 5. Treneriai, kūno kultūros mokytojai, mokytojai atveda grupes tik tvarkaraštyje nurodytu laiku ir išveda juos po užsiėmimų, atsako už jų saugumą, Laisvalaikio ir sporto namų vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi nuo atėjimo iki išėjimo iš Laisvalaikio ir sporto namų.
 6. Vaikai iki 4 metų į vandens zoną įleidžiami nemokamai (kartu su tėvais ar globėjais), jiems lustinės apyrankės neišduodamos.
 7. Atliekant techninę profilaktiką, apie tai įspėjus iš anksto, varžybų, treniruočių ar kitais nenumatytais atvejais, Laisvalaikio ir sporto namai gali būti uždaryti. Tokiomis dienomis lankytojams paslaugos nebus teikiamos, apie tai bus iš anksto informuojama.
 8. Lankytojas privalo palikti treniruoklių sale, pirčių erdvę, sūkurines vonias ir baseiną likus 15 min. iki darbo pabaigos arba nedelsiant, po personalo nurodymo. Pro vartelius (turniketą) lankytojai turi išeiti iki Laisvalaikio ir sporto namų darbo pabaigos. Išėjus vėliau, bus taikomas papildomas mokestis.
 9. Kilus klausimams ar neaiškumams lankytojai turi/gali kreiptis į Laisvalaikio ir sporto namų personalą.

 

II. BILIETŲ ĮSIGIJIMO TVARKA, ĮKAINIAI

 1. Bilietų kainos nurodomos kasoje ir interneto puslapyje silutessportomokykla.lt/silutes-baseinas/kainorastis. Bilietai parduodami Laisvalaikio ir sporto namų kasoje.
 2. Parduodamų bilietų kiekis ir išduodamų lustinių apyrankių skaičius turi atitikti faktinį įeinančių per įėjimo vartelius asmenų skaičių. Apyrankės neišduodamos vaikams iki 4 metų.
 3. Bilietai gali būti neparduodami dėl techninių kliūčių arba kai yra užimtos visos daiktų saugojimo spintelės.
 4. Bilietai neparduodami likus 1 valandai iki Laisvalaikio ir sporto namų darbo pabaigos.
 5. Asmeniui, įsigijusiam bilietą, abonementą ir nusprendusiam nesinaudoti Laisvalaikio ir sporto namų paslaugomis, pinigai už bilietą, abonementą, dovanų čekį negrąžinami ir nekeičiami į kito tipo bilietą. Lankytojai, įsigiję Laisvalaikio ir sporto namų abonementą, privalo pradėti naudotis Laisvalaikio ir sporto namų paslaugomis (aktyvuoti abonementą) ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų po apmokėjimo už jį. Lankytojui per nurodytą terminą nepradėjus lankyti Laisvalaikio ir sporto namų, 15-ą dieną abonementas yra aktyvuojamas automatiškai bei pradedamas skaičiuoti jo galiojimo terminas. Abonementas nėra pratęsiamas.
 6. Laisvalaikio ir sporto namų abonementu gali naudotis tik asmuo, kuriam abonementas yra priskirtas. Dalinti abonementą kitiems asmenims draudžiama.
 7. Asmuo, įsigijęs dovanų čekį, jį gali iškeisti į Laisvalaikio ir sporto namuose teikiamas paslaugas čekyje nurodytu galiojimo laiku. Atsiskaitant pateiktas dovanų čekis yra paimamas ir negrąžinamas. Dovanų čekis galioja 3 (tris) mėnesius nuo jo įsigijimo dienos.
 8. Už grubius šių taisyklių pažeidimus Laisvalaikio ir sporto namų administracija turi teisę panaikinti bilieto/ abonemento galiojimą.
 9. Dėl techninių kliūčių, dėl didelių renginių, dėl kitų svarbių priežasčių Laisvalaikio ir sporto namuose laikinai gali būti draudžiama naudotis tam tikromis paslaugomis: treniruoklių sale, baseinu, sūkurinėmis voniomis, pirtimis ir kt. Tuo atveju bilieto kaina neperskaičiuojama ir pinigai lankytojui negrąžinami.
 10. Vaikai iki 4 metų į Laisvalaikio ir sporto namus įleidžiami nemokamai (kartu su tėvais ar globėjais), jiems lustinės apyrankės neišduodamos.
 11. Vaikams nuo 4 iki 18 metų galioja Laisvalaikio ir sporto namuose nustatyti įkainiai.
 12. Asmenys, norintys įsigyti bilietą su nuolaida, privalo pateikti teisę gauti nuolaidą patvirtinantį dokumentą (moksleivio pažymėjimą, pensijos gavėjo pažymėjimą, neįgaliojo pažymėjimą ar kt.).
 13. Jei lankytojas, jau išėjęs iš Laisvalaikio ir sporto namų, pageidauja pakartotinai patekti į Laisvalaikio ir sporto namus, jis turi įsigyti naują bilietą.
 14. Kylant abejonių dėl lankytojo amžiaus arba tapatybės, kasininkas turi teisę pareikalauti lankytojo pateikti asmens tapatybės dokumentą.

 

III. LUSTINĖ APYRANKĖ, JOS PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS

 1. Parduodant bilietą į Laisvalaikio ir sporto namus, išduodama atitinkamos spalvos lustinė apyrankė, kuri priskiriama kiekvienam lankytojui individualiai.
 2. Lustinę apyrankę būtina aktyvuoti per pirmąsias 15 min. įeinant per įėjimo vartelius. Neaktyvavus per 15 min., ji automatiškai blokuojama ir pinigai lankytojui negrąžinami.
 3. Apsilankymo trukmė, įsigijus baseino vienkartinį bilietą yra 1, 2 arba 3 val., o įsigijus vienkartinį treniruoklių salės bilietą – 1,5 val.
 4. Lustines apyrankes gavę asmenys turi įeiti per įėjimo vartelius po vieną, priglausdami apyrankę prie skaitytuvo, esančio ant vartelių. Praleistas laikas Laisvalaikio ir sporto namuose pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai asmuo įeina per įėjimo vartelius ir stabdomas tada, kai lankytojas išeina per išėjimo vartelius priglausdamas apyrankę.
 5. Su lustine apyranke Laisvalaikio ir sporto namų teritorijoje lankytojas gali:
 • atrakinti ir užrakinti daiktų saugojimo spintelę;
 • infoterminale matyti lustinės apyrankės informaciją.
 1. Lankytojui, praradus lustinę apyrankę ar sugadinus elektroninę jos dalį, privaloma prieiti prie kasų ir kreiptis į personalą dėl lustinės apyrankės užblokavimo.
 2. Lankytojas negali išeiti už Laisvalaikio ir sporto namų teritorijos ribų nustatyta tvarka neišsiregistravęs, t.y., neatsiskaitęs ir negražinęs lustinės apyrankės ir batų spintelės raktelio.
 3. Šių taisyklių 38 punkto nuostatos netaikomos, jeigu lankytojas priverstas išeiti iš Laisvalaikio ir sporto namų per specialų išėjimą (pvz., įvykus evakuacijai ar kitais nenumatytais atvejais). Tokiu atveju lustinė apyrankė perduodama Laisvalaikio ir sporto namų personalui.
 4. Išėjus anksčiau, t.y., neišbuvus viso skirto laiko limito, pinigai už neišbūtą laiką lankytojui negrąžinami.
 5. Už buvimo Laisvalaikio ir sporto namuose laiko limito viršijimą (laiką, už kurį nebuvo sumokėta įsigyjant bilietą) arba už išėjimą po oficialių Laisvalaikio ir sporto namų darbo valandų atsiskaitoma taip:
 • už uždelstą laiką nuo 1 iki 30 min. taikomas 2,5 Eur mokestis;
 • viršijus 30 min. taikomas standartinis valandinis įkainis.
 1. Jeigu lankytojas negali sumokėti už papildomai praleistą laiką ar suteiktas paslaugas, pinigai iš jo išieškomi Lietuvos Respubliks įstatymų nustatyta tvarka.
 2. Lankytojai, padarę žalą Laisvalaikio ir sporto namams, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, atsako jų tėvai (globėjai) arba lydintys asmenys.

 

IV. KITA BENDRA INFORMACIJA

 1. Laisvalaikio ir sporto namų darbo laikas skelbiamas ant įėjimo durų, internete svetainėje silutessportomokykla.lt/silutes-baseinas. Kiekvieną pirmadienį nuo 6.30 iki 14.00 val. vyksta sanitarinis valymas, klientai į Laisvalaikio ir sporto namus neįleidžiami.
 2. Vasaros darbo laikas nustatomas administracijos nurodymu ir skelbiamas papildomai. Laisvalaikio ir sporto namų darbo laikas nurodytas administracijoje ir interneto svetainėje silutessportomokykla.lt/silutes-baseinas. Sporto mokykla pasilieka teisę keisti Laisvalaikio ir sporto namų teikiamų paslaugų darbo laiką.
 3. Laisvalaikio ir sporto namai Lietuvos Respublikos valstybinių švenčių metu gali dirbti trumpiau, informaciją pateikiant interneto svetainėje silutessportomokykla.lt/silutes-baseinas/naujienos, registratūroje ir/ar socialiniuose tinkluose. Lietuvos Respublikos valstybinių švenčių metu galioja savaitgalio apsilankymų įkainiai, grupiniai užsiėmimai nevyksta.
 4. Lankytojai dėl jų saugumo yra stebimi vaizdo kameromis Baseine, Baseino teritorijoje, išskyrus persirengimo zonoje.
 5. Rūkyti lankytojams Laisvalaikio ir sporto namų patalpose draudžiama.
 6. Laisvalaikio ir sporto namai neatsako už lankytojų asmeninius daiktus, paliktus Laisvalaikio ir sporto namų patalpose ir neužrakintose daiktų saugojimo spintelėse.
 7. Lankytojų palikti ir vėliau kitų lankytojų ar Laisvalaikio ir sporto namų personalo surasti ir Sporto mokyklai perduoti daiktai saugomi administracijoje 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.
 8. Kai yra užrakinama daiktų saugojimo spintelė, užrakto korpuse užsidega raudonos spalvos indikatorius, kai atrakinama – dega žalios spalvos indikatorius. Lankytojai privalo kruopščiai patikrinti, ar patikimai užrakinta daiktų saugojimo spintelė.
 9. Kiekvienas lankytojas turi teisę naudotis ne daugiau kaip viena daiktų saugojimo spintele. Bandant naudotis daugiau kaip viena daiktų saugojimo spintele, tokie lankytojų veiksmai vertinami kaip įsilaužimas į svetimą spintelę.
 10. Lankytojas, pažeidęs bet kurį šių Taisyklių punktą bei įspėjus Laisvalaikio ir sporto namų darbuotojui, turi nedelsiant palikti Laisvalaikio ir sporto namų patalpas, prieš tai atsiskaičius už suteiktas paslaugas ar prekes.
 11. Lankytojai, Laisvalaikio ir sporto namuose pajutę bet kokių sveikatos sutrikimų, privalo kreiptis į gelbėtoją – prižiūrėtoją ar kitą personalą.

 

V. BASEINO ERDVĖS TAISYKLĖS

 1. Baseino lankytojai privalo turėti maudymosi aprangą, krepšelį avalynei, muilą, plaušinę, rankšluostį, šlepetes, tinkamas avėti drėgnoje patalpoje.
 2. Lankytojai, prieš lipdami laiptais į persirengimo patalpą, privalo nusiauti batus, įdėti juos į maišelį ir palikti batų spintelėje. Persirengimo patalpoje su lauko avalyne vaikščioti draudžiama.
 3. Lankytojai, prieš įeidami į baseino erdvę ir išeidami iš jos, būtinai turi nusiprausti duše.
 4. Baseine privaloma būti TIK su baseinui skirta maudymosi apranga bei rekomenduojama dėvėti plaukimo kepurę.
 5. Ilgesni plaukai privalo būti surišti gumyte plaukams/supinti į kasą.
 6. Plaukiojant takeliuose būtina laikytis dešinės pusės.
 7. Poilsio zonoje ant kėdžių, sausose pirtyse privaloma pasitiesti rankšluostį.
 8. Tam tikrose, daugiau atidumo reikalaujančiose vietose iškabinti įspėjamieji ženklai, kurių privaloma laikytis.
 9. Lankytojas, atėjęs į baseiną su nepilnamečiu vaiku (iki 15 metų), privalo jį prižiūrėti, nepalikti vieno bei prisiimti atsakomybę už jo saugumą.
 10. Lankytojai privalo vykdyti visus Laisvalaikio ir sporto namų personalo reikalavimus, užtikrinančius tvarką ir saugumą vandenyje bei kitose Laisvalaikio ir sporto namų patalpose.
 11. Baseinas neatsako už lankytojų asmeninius daiktus, paliktus persirengimo spintelėse ir kabinose.
 12. Didžiojo baseino gylis yra 1,28 – 1,82 metrų, todėl įleidžiami tik mokantys plaukti lankytojai.
 13. Baseino takelyje vienu metu gali plaukioti ne daugiau kaip 12 žmonių.
 14. Lankytojai privalo nedelsiant palikti Laisvalaikio ir sporto namus, jeigu to reikalauja personalas (pvz. evakuacijos atveju; jei lankytojas nepaiso įspėjamųjų ženklų; įtarus, kad lankytojas apsvaigęs nuo alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų).

 

VI. PIRČIŲ ERDVĖS TAISYKLĖS

 1. Pirčių erdvėje lankytojai prašomi laikytis tylos ir pagarbos kitiems lankytojams, netriukšmauti.
 2. Pirčių erdvėje lankytojai privalo turėti rankšluostį.
 3. Į sausas pirtis galima eiti tik turint rankšluostį, kurį pirtyje lankytojas privalo pasitiesti ant medinių gultų.
 4. Prieš įeinant į pirtis bei jomis pasinaudojus, prieš įlipant į baseinus, sūkurines vonias, būtina nusiprausti duše.
 5. Šlepetes būtina palikti prie įėjimo į sausąją pirtį.
 6. Garinėje pirtyje sėdėjimo vietą privalu nusiplauti su dušeliu taip, kad netrukdytumėte šalia esantiems žmonėms.
 7. Pirtyse rekomenduojame nenešioti papuošalų.
 8. Nesilaikantys pirčių taisyklių įspėjami. Jei klientas pakartotinai pažeidžia taisykles, jis gali būti išprašytas iš baseino ir SPA zonos ir kitą kartą neįleidžiamas.
 9. Draudžiama ant pirčių akmenų pilti savo atsineštus kvapus, skysčius.
 10. Nepilnamečiai vaikai iki 15 metų privalo pirtyje būti su už jų saugumą atsakingais suaugusiais asmenimis.

 

VII. TRENIRUOKLIŲ SALĖS TAISYKLĖS

 1. Lankytojas, prieš pradėdamas naudotis treniruoklių salės įranga, privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankyti treniruoklių salę bei naudotis jos teikiamomis konkrečiomis paslaugomis bei įranga.
 2. Treniruoklių salėje privaloma dėvėti tvarkingus sporto drabužius, avėti švarią sportinę avalynę. Draudžiama sportuoti avint lauko avalynę, šlepetes, sandalus bei futbolo sportinius batelius arba be jokios avalynės (nebent treneris nurodo kitaip). Pažeidžiantys šį punktą lankytojai gali būti neįleidžiami.
 3. Prieš naudojantis treniruoklių salės įranga ir inventoriumi, būtina susipažinti su treniruoklių salėje iškabintomis arba ant inventoriaus ar įrangos nurodytomis naudojimosi instrukcijomis, o esant bet kokiems neaiškumams, kreiptis į Laisvalaikio ir sporto namų instruktorių dėl reikalingos informacijos suteikimo.
 4. Naudojantis įranga, ant treniruoklių ir kilimėlių būtina pasitiesti rankšluostį.
 5. Treniruoklių salėje, keliant didelius svorius, būtina pasikviesti į pagalbą antrą asmenį (salės instruktorių, draugą).
 6. Atlikus pratimus, būtina sutvarkyti treniruotės vietą (treniruoklių priedai, kita treniruoklių salės įranga, svarmenys turi būti sudėti į jiems skirtas vietas).
 7. Naudotis treniruoklių salės įranga ir kitu inventoriumi galima tik pagal tiesioginę jų paskirtį. Nežinant kaip teisingai ir saugiai naudotis treniruokliais ir kitu treniruoklių salės inventoriumi, būtina konsultuotis su salės instruktoriumi.
 8. Nesinaudokite laikinai sugedusiais treniruokliais, o apie pastebėtą gedimą nedelsiant informuokite salės instruktorių ar registratūros darbuotoją
 9. Netrukdykite kitiems treniruoklių salės lankytojams naudotis treniruokliais ir kitu inventoriumi, pertraukėlių tarp pratimų metu neužimkite treniruoklių, nepalikite ant jų asmeninių daiktų.
 10. Prieš pasirenkant krūvį treniruoklių salėje, įsitikinkite, ar jis atitinka asmeninį fizinį pajėgumą. Jūsų saugumas ir sveikata – Jūsų pačių rankose. Sveikatai pablogėjus ar patyrus traumą esant treniruoklių salėje, nedelsiant apie tai informuokite salės instruktorių arba registratūros darbuotoją. Visa atsakomybė, dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis treniruoklių ar grupinių užsiėmimų salėje tenka lankytojui. Sporto mokykla neatlygina lankytojui dėl jo teikiamų paslaugų lankytojo sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, išskyrus jeigu ši žala atsirado dėl paslaugos teikėjo kaltės.
 11. Jeigu treniruoklių salės lankytojas yra nepilnametis: nepilnamečiai asmenys nuo 16 (šešiolikos) metų gali pradėti naudotis treniruoklių salės paslaugomis tik pateikę vieno iš savo tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą. Nepilnamečiai lankytojai yra supažindinami su taisyklėmis ir tai patvirtina savo parašu. Kartu pasirašo ir nepilnamečio vienas iš tėvų (globėjas, rūpintojas). Nepilnamečių lankytojų tėvai (globėjai, rūpintojai), pasirašydami šias taisykles patvirtina faktą, kad:
 • jie atsako už nepilnamečio lankytojo elgesį reniruoklių salėje, atlygina dėl nepilnamečio lankytojo nepriežiūros ar netinkamos priežiūros padarytą žalą, teisės aktų nustatyta tvarka;
 • nepilnametis lankytojas yra susipažinęs su taisyklėmis ir jam išaiškintos jų sąlygos bei jis įsipareigoja jų laikytis;
 • nepilnamečio lankytojo sveikatos būklė leidžia jam naudotis treniruoklių salės paslaugomis.
 1. Lankytojai iki 16 metų ir negalią turintys asmenys į treniruoklių salę įleidžiami tik lydimi juos prižiūrinčių suaugusių asmenų, kurie atsako už jų saugumą. Suaugęs asmuo turi būti vyresnis nei 18 metų ir prisiimti visišką atsakomybę už prižiūrimų lankytojų saugumą, sveikatos būklę, elgesį, šių taisyklių laikymąsi, už daiktų saugojimą, spintelių saugų užrakinimą.
 2. Negalią turintys asmenys, kuriems dėl jų sveikatos būklės yra reikalinga kito asmens priežiūra, treniruoklių salėje gali lankytis tik lydimi juos prižiūrinčio pilnamečio asmens ir prisiimti visišką atsakomybę už jų saugumą.
 3. Lankytojams draudžiama treniruoti kitus asmenis ir vykdyti kitą ūkinę – komercinę veiklą.
 4. Atsižvelgiant į Laisvalaikio ir sporto namų darbo laiką ir į tai, kad lankytojai savarankiškai naudojasi Laisvalaikio ir sporto namų paslaugomis, lankytojas yra informuotas ir sutikdamas su taisyklėmis sutinka, kad treniruoklių salėje gali nebūti Laisvalaikio ir sporto namų instruktoriaus. Lankytojas yra informuotas, kad jis pats pasirinks treniruoklius, įrankius, įrengimus, taip pat fizinį krūvį pagal savo individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui.

 

VIII. LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Lankytojas turi teisę:
 • naudotis Laisvalaikio ir sporto namų teikiamomis paslaugomis;
 • reikalauti, kad Sporto mokykla atlygintų lankytojo patirtą žalą, atsiradusią dėl Sporto mokyklos kaltės, šiose Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka.
 1. Lankytojas įsipareigoja:
 • prieš pradėdamas naudotis Laisvalaikio ir sporto namų teikiamomis paslaugomis, įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia jomis naudotis. Neigiamos pasekmės, susijusios su šio reikalavimo nevykdymu, tenka pačiam lankytojui;
 • būdamas Laisvalaikio ir sporto namų ir naudodamasis juose teikiamomis paslaugomis, griežtai laikytis šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų;
 • būdamas Laisvalaikio ir sporto namų segėti ir naudotis tik jam priskirta lustine apyranke;
 • vykdyti Sporto mokyklos personalo nurodymus dėl saugos reikalavimų ir šių Taisyklių laikymosi;
 • naudoti tik plaukimo aprangą: moterys ir mergaitės – plaukimo kostiumėlį, vyrai ir berniukai – plaukimo glaudes;
 • vaikai iki 3 metų amžiaus privalo mūvėti sauskelnes, pritaikytas būti vandenyje;
 • nepilnamečiai vaikai iki 15 metų baseino ir SPA erdėje privalo būti kartu su už jų saugumą atsakingais suaugusiais asmenimis.
 • naudotis įranga treniruoklių salėje, baseinu, sūkurinėmis voniomis ar pirtimis taip, kaip to reikalauja Laisvalaikio ir sporto namų taisyklės.

 

IX. SPORTO MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Sporto mokykla turi teisę:
 • į Laisvalaikio ir sporto namus neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti tvarką, kelti pavojų kitų lankytojų saugumui, Laisvalaikio ir sporto namų higienos būklei ir/ar prieštarautų visuomenėje priimtoms elgesio normoms;
 • į Laisvalaikio ir sporto namus neįleisti asmenų, jeigu jie nesutinka laikytis ar nesupranta šių Taisyklių;
 • bet kuriuo metu pakeisti Laisvalaikio ir sporto namų teikiamų paslaugų sąrašą, paslaugų teikimo laiką ir/ar jų įkainius be išankstinio įspėjimo;
 • pašalinti iš Laisvalaikio ir sporto namų lankytojus, kurie pažeidžia Taisykles, nepaiso įspėjamųjų ženklų, iškabose nurodytų reikalavimų, nevykdo personalo nurodymų. Tokiu atveju pinigai lankytojams negrąžinami;
 • vienašališkai pakeisti Taisykles, jas paskelbiant viešai;
 • neįleisti asmenų be papildomo paaiškinimo;
 • Sporto mokykla turi teisę Laisvalaikio ir sporto namuose rengti uždarus vakarus, sportines varžybas ar kitus masinius renginius.

 

X. REKOMENDACIJOS LANKYTOJAMS

 1. Laisvalaikio ir sporto namų administracija rekomenduoja planuojantiems pramogauti lankytojams įvertinti savo fizines galimybes ir sveikatos būklę (pvz. lėtinius susirgimus, traumas, nėštumą ir t.t.).
 2. Lankytojams nerekomenduojama į Laisvalaikio ir sporto namus neštis brangius ir/ar vertingus daiktus (papuošalus, laikrodžius, mobiliuosiius telefons ir pan.), kurie gali sugesti dėl drėgmės arba būti pamesti.
 3. Lankytojams nerekomenduojama naudotis Laisvalaikio ir sporto namuose teikiamomis paslaugomis segint bet kokio tipo papuošalus ar kitus juvelyrinius dirbinius, galinčius padaryti žalą patiems lankytojams ir/ar Laisvalaikio ir sporto namų inventoriui.
 4. Griežtai nerekomenduojama šokinėti į vandenį nuo baseino kraštų, sūkūrinės vonios, siekiant nardyti, sulaikyti kvėpavimą po vandeniu, bandyti pernerti baseiną ar atlikti kitus sudėtingus ar rizikingus veiksmus.
 5. Pirtyje rekomenduojama būti ne ilgiau kaip 7 min. ir ne daugiau kaip tris kartus, darant 10 min. pertrauką.
 6. Sūkurinėse voniose rekomenduojama būti ne ilgiau kaip 10-15 min. ir ne daugiau kaip tris kartus, darant 10 min. pertrauką.

 

XI. DRAUDŽIAMA

   106. Laisvalaikio ir sporto namuose draudžiama:

 • avėti lauko avalynę, išskyrus erdvę nuo turniketų iki batų spintelių;
 • lankytojui naudotis ne jam priskirta lustine apyranke;
 • į dušus neštis šampūną bei kitas prausimosi priemones stikliniuose induose;
 • draudžiama eiti į vandens zoną nesusirišus plaukų (į kuoduką);
 • atsinešti su savimi maisto produktų bei gėrimų (išskyrus geriamąjį vandenį nedūžtančiuose induose);
 • lankytis su gyvūnais;
 • rūkyti Laisvalaikio ir sporto namų patalpose;
 • kramtyti kramtomąją gumą;
 • čiuožinėti laiptų turėklais, laipioti plieninėmis konstrukcijomis ar kitaip gadinti Laisvalaikio ir sporto namuose esantį inventorių;
 • spjaudyti ant grindų ir į vandenį, atlikti natūralius gamtinius reikalus ne tualete;
 • vaikams iki 3 metų maudytis baseinuose be specialių sauskelnių;
 • vaikams iki 7 metų maudytis be plaukmenų;
 • palikti nepilnamečius vaikus iki 15 metų be už jų saugumą atsakingų suaugusių asmenų;
 • garsiai šūkauti, švilpauti, melagingai kviestis pagalbos, bėgioti (lankytojas gali paslysti ir susižaloti), stumdytis, grubiai elgtis, trukdyti kitiems lankytojams naudotis Laisvalaikio ir sporto namų paslaugomis;
 • kabintis ar tampyti baseino takų skiriamąsias juostas;
 • šokinėti į vandenį nuo baseinų kraštų, sūkurinės vonios, siekiant nardyti;
 • nardyti į baseiną nuo bokštelių be vadovo, plaukimo mokytojo ar baseino prižiūrėtojo – gelbėtojo leidimo;
 • įlipti į baseiną, sūkurinę vonią ar išlipti iš jų ne tam skirtose vietose;
 • naudotis Laisvalaikio ir sporto namų paslaugomis apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų, kai dėl techninių kliūčių treniruoklių sale, baseinas, sūkurinė vonia ar pirtis neveikia arba kai tai daryti draudžia personalas ar įspėjamieji užrašai;
 • naudotis Laisvalaikio ir sporto namų paslaugomis dėvint netinkamus drabužius (pvz. apatiniais rūbais, paplūdimio šortais arba krepšininko sportine apranga, lauko avalyne) arba nedėvint rūbų;
 • skustis ir/ar atlikti depiliavimosi procedūras Laisvalaikio ir sporto namų patalpose;
 • naudoti veido/ kūno šveitiklius (pilingus);
 • gręžti šlapius rūbus (maudymosi kostiumėlius, trumpikes, rankšluosčius irk t. daiktus) persirengimo patalpoje ant grindų;
 • atsinešti į pirtis ir jose naudoti savo užpilus, ekstraktus, eterinius aliejus ir vantas;
 • pirtyse patiems pilti vandenį ant akmenų;
 • reguliuoti pirčių patalpose esančius prietaisus;
 • filmuoti ir fotografuoti, išskyrus tada, kai gaunamas Laisvalaikio ir sporto namų leidimas;
 • pilti gėrimus į baseinus ar sūkurines vonias.

 

XII. ATSAKOMYBĖ

 1. Lankytojas, padaręs žalą Laisvalaikio ir sporto namams, juose esančiam turtui, lankytojų turtui ir/ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, negalią turintys asmenys, atsako jų tėvai ar globėjai.
 2. Laisvalaikio ir sporto namų administracijai ar darbuotojams įtarus, jog lankytojas padarė nusikalstamą veiką, nedelsiant yra kviečiama policija.
 3. Nepilnamečių tėvai, globėjai ar kiti juos lydintys pilnamečiai asmenys yra atsakingi už kartu atvykusių nepilnamečių, negalią turinčių asmenų supažindinimą su Taisyklėmis ir už šių Taisyklių laikymąsi.
 4. Numatytos materialinės žalos kompensacijos už prarastą ar sugadintą inventorių nustatomos pagal tuo metu patvirtintus įkainius.
 5. Lankytojas, patyręs turtinę ir/ar neturtinę žalą Laisvalaikio ir sporto namuose, nedelsdamas turi pranešti apie tai Sporto mokyklos administracijai ar darbuotojui, nurodydamas įvykio vietą, laiką, aplinkybes, įvykį mačiusius asmenis. Jeigu lankytojas nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai ir pretenzijos dėl patirtos žalos sveikatai ir/ar turtui nenagrinėjami.
 6. Sporto mokykla nenagrinėja lankytojo pretenzijų bei neatsako už lankytojo Laisvalaikio ir sporto namuose patirtą turtinę ir/ar neturtinę žalą, jei lankytojas nesilaikė šiose Taisyklėse įtvirtintų reikalavimų ir/ar rekomendacijų.
 7. Sporto mokykla neatsako už lankytojų asmeninius daiktus ar už tai, kad jie buvo prarasti ir/ar iš dalies sugadinti, įskaitant ir lankytojų maudymosi kostiumus, kurie buvo apgadinti dėl chloruoto vandens.
 8. Laisvalaikio ir sporto namai už lankytojų sveikatai ir turtui kilusias pasekmes ar padarytą žalą tretiesiems asmenims neatsako, pretenzijų nepriima ir nenagrinėja, jei tos pasekmės atsirado dėl pačių lankytojų neatsargumo, nesilaikant šių Taisyklių, įspėjamuosiuose ženkluose ir užrašuose teikiamos informacijos bei Baseino personalo teisėtų nurodymų nevykdymo.
 9. Laisvalaikio ir sporto namuose asmenys dėl jų saugumo yra stebimi vaizdo kameromis.
Informacija atnaujinta: 2023-08-25