8 656 86234sportas.mokykla@gmail.comRusnės g. 10A, LT-99185, Šilutė
lten

LMSSC metodininkai kalbėjosi su Šilutės rajono savivaldybės sporto atstovais

LMSSC metodininkai kalbėjosi su Šilutės rajono savivaldybės sporto atstovais
Šių metų vasario 2 d. Lietuvos mokinių ir studentų sporto centro direktorė Ona Babonienė, Kūno kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Gintaras Prunskus, Sporto strategijos ir metodikos skyriaus vedėja Rytė Bareckaitė, metodininkai Raimonda Čerkauskaitė, Sigitas Kučinskas ir Aleksandras Vaitkevičius Šilutės rajono savivaldybėje susitiko su Šilutės rajono savivaldybės mokinių sportinės veiklos organizatoriais ir vykdytojais.

 Į pasitarimą atvyko Šilutės rajono meras Virgilijus Pozingis, Šilutės rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausias specialistas Rūtenis Jankauskas, Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Jurgita Gurevičiūtė, Šilutės sporto mokyklos direktorius Aivaras Lileikis,

treneriai ir kūno kultūros mokytojai. Lietuvos mokinių ir studentų sporto centro direktorė O. Babonienė kartu su Šilutės rajono sporto atstovais prisiminė kaip Šilutės rajono savivaldybei sekėsi 2009 m. Centro organizuotose sportiniuose renginiuose. Už nuopelnus Lietuvos mokinių ir studentų sportui buvo įteikti padėkos raštai:

• Vincui Murauskui - bokso treneriui;
• Liudui Čičirkai - sunkiosios atletikos treneriui;
• Stasiui Oželiui - lengvosios atletikos treneriui;
• Bronislavai Bartušienei - baidarių/kanojų irklavimo treneriui;
• Laimiui Li-čin-chai - sunkiosios atletikos treneriui.

Po geriausiųjų apdovanojimo Lietuvos mokinių ir studentų sporto centro direktorė pristatė 2010 m. sportinius renginius, varžybas, akcijas ir konkursus, tai:

1. Lietuvos mokinių olimpinis festivalis, bendrojo lavinimo mokykloms;
2. Profesinio mokymo įstaigų mokinių sporto žaidynės;
3. Studentų olimpinis festivalis kolegijoms, universitetams;
4. Sporto mokymo įstaigų varžybos, čempionatai;
5. Konkursas „Lietuvos sportiškiausia mokykla“;
6. Sporto ir poilsio aikštelių įrengimo konkursas “Norime sportuoti – įsirengiame patys”;
7. Dviračių žygiai;
8. Konkursas “ Sportas ir aplinka”;
9. Geriausių Lietuvos Respublikos mokinių sportininkų ir jų trenerių konkursas;
10. Konkursas „Geriausių kūno kultūros mokytojų 10-tukas“;
11. Piešinių konkursas „Piešiame sportą“;
12. Foto nuotraukų konkursas.

Pasitarimo metu buvo pristatytas aštuntojo daugiadienio dviračių žygio „Su Nemunu į Baltiją“ skirto Lietuvos Nepriklausomybės 20-mečio atkūrimui, projektas. Pasitarimo eigoje buvo išrinkti dviračių žygio organizacinės grupes nariai, kurie padės spręsti ir suderinti pasitikimo, palydėjimo, nakvynės, maitinimo, policijos, medicinos pagalbos ir kitus kultūrinio užimtumo klausimus kai dviratininkai važiuos per Šilutės rajono savivaldybę.