8 656 86234sportas.mokykla@gmail.comGluosnių g. 13B, Šilutė Lietuva, LT- 99126
lten

Darbo užmokestis

 

Šilutės sporto mokykla, 195471747

 

(Įstaigos pavadinimas, kodas)

 

 

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

 

 

2022 m. balandžio 8 d.

 

 

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

 

2022 m. 1 ketvirtis

2021 m.

1

Direktorius

1,00

*

*

2

Metodininkė

1,00

*

*

3

Raštvedė

1,00

*

*

4

Treneris - ekspertas

0,87

*

*

5

Treneris be kategorijos

1,08

1470,70

1337,17

6

Treneris- kvalifikuotas  mokytojas ( a  )

2,35

1458,53

1228,97

7

Treneris-metodininkas

3,86

1708,00

1533,75

8

Treneris-vyresnysis mokytojas

2,26

1539,35

1500,51

9

Vairuotojas

1,00

*

*

 

 

Šilutės sporto mokykla, 195471747

(Įstaigos pavadinimas, kodas)
         
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
         
2022 m. sausio 10 d.
         
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.     2021 m. 4 ketvirtis 2020 m.
1 Direktorius 1,00    
2 Metodininkė 1,00    
3 Raštvedė 1,00    
4 Treneris - ekspertas 0,87 1718,66 1694,39
5 Treneris be kategorijos 1,08 1327,29 1335,79
6 Treneris- kvalifikuotas  mokytojas ( a  ) 2,20 1357,61 1156,70
7 Treneris-metodininkas 3,70 1521,99 1602,97
8 Treneris-vyresnysis mokytojas  2,26 1403,40 1562,89
9 Vairuotojas 1,00    

Šilutės sporto mokykla, 195471747

(Įstaigos pavadinimas, kodas)
         
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
         
2021 m. spalio 6 d.
         
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.     2021 m. 3 ketvirtis 2020 m.
1 Direktorius 1,00    
2 Metodininkė 1,00    
3 Raštvedė 1,00    
4 Treneris - ekspertas 0,87 1718,67 1674,08
5 Treneris be kategorijos 0,46 1306,26 1288,70
6 Treneris- kvalifikuotas  mokytojas ( a  ) 2,82 1341,52 1123,84
7 Treneris-metodininkas 3,70 1532,55 1568,28
8 Treneris-vyresnysis mokytojas  2,26 1032,50 884,40
9 Vairuotojas 1,00    

 

 

Šilutės sporto mokykla, 195471747
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
         
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
         
2021 m. liepos 5 d.
         
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.     2021 m. 2 ketvirtis 2020 m.
1 Direktorius 1,00    
2 Metodininkė 1,00    
3 Raštvedė 1,00    
4 Treneris - ekspertas 0,88 1773,23 1655,06
5 Treneris be kategorijos 1,09 1337,11 1276,88
6 Treneris- kvalifikuotas  mokytojas ( a  ) 1,89 1443,69 1308,17
7 Treneris-metodininkas 4,03 1549,60 1439,86
8 Treneris-vyresnysis mokytojas  2,53 1444,31 1365,78
9 Vairuotojas 1,00    

 

 

Šilutės sporto mokykla, 195471747

(Įstaigos pavadinimas, kodas)

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2021 m. balandžio 12 d.

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

 

2021 m. 1 ketvirtis

2020 m.

1

Direktorius

1,00

-

-

2

Metodininkė

1,00

 

-

3

Raštvedė

1,00

 

-

4

Treneris - ekspertas

0,88

1512,43

1475,13

5

Treneris be kategorijos

1,09

1380,12

1223,54

6

Treneris- kvalifikuotas  mokytojas ( a  )

1,89

1661,03

1346,43

7

Treneris-metodininkas

4,03

1563,55

1471,71

8

Treneris-vyresnysis mokytojas

2,53

1061,13

1006,10

9

Vairuotojas

1,00

 

 

Šilutės sporto mokykla, 195471747
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
         
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
         
2020 m. gruodžio 31 d.
         
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.     2020 m. 4 ketvirtis 2019 m.
1 Direktorius 1,00 - -
2 Metodininkė 1,00 - -
3 Raštvedė 1,00 - -
4 Treneris - ekspertas 0,88 1708,95 1210,24
5 Treneris be kategorijos 1,09 1305,88 1091,19
6 Treneris- kvalifikuotas  mokytojas ( a  ) 1,89 1492,97 749,69
7 Treneris-metodininkas 4,03 1513,58 1029,65
8 Treneris-vyresnysis mokytojas  2,53 1395,17 937,18
9 Vairuotojas 1,00 - -

 

 

 

 

Šilutės sporto mokykla, 195471747

(Įstaigos pavadinimas, kodas)

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2020 m. spalio 7 d.

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

 

2020 m. 2 ketvirtis

2019 m.

1

Direktorius

-

-

-

2

Metodininkė

-

-

-

3

Raštvedė

-

 

-

4

Treneris - ekspertas

0,88

1594,91

1175,80

5

Treneris-  mokytojas ( a  )

2,79

1245,81

934,17

6

Treneris-metodininkas

2,41

1392,61

1029,17

7

Treneris-vyresnysis mokytojas

1,74

1356,61

937,18

8

Vairuotojas

-

 

-

 

 

Šilutės sporto mokykla, 195471747

(Įstaigos pavadinimas, kodas)

 

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2020 m. liepos 8 d.

 

 

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

 

2020 m. 2 ketvirtis

2019 m.

1

Direktorius

-

-

-

2

Metodininkė

-

-

-

3

Raštvedė

-

-

-

4

Treneris - ekspertas

1,13

1552,57

1144,58

5

Treneris-  mokytojas ( a  )

2,85

1219,58

914,50

6

Treneris-metodininkas

3,78

1403,66

1037,33

7

Treneris-vyresnysis mokytojas

2,66

1290,31

891,38

8

Vairuotojas

-

-

-

 

 

 

Šilutės sporto mokykla, 195471747
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
         
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
         
2020 m. balandžio 3 d.
         
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur.)
Nr.     2020 m. 1 ketvirtis 2019 m.
4 Treneris - ekspertas 1,13 1552,57 1144,58
5 Treneris-  mokytojas ( a  ) 3,85 1228,29 901,82
6 Treneris-metodininkas 3,78 1403,66 1037,33
7 Treneris-vyresnysis mokytojas  1,66 1312,72 906,86

 

 

Šilutės sporto mokykla, 195471747

(Įstaigos pavadinimas, kodas)

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2020 m. sausio 14 d.

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

 

2019 m. 4 ketvirtis

2018 m.

5

Treneris-  mokytojas ( a  )

3,85

1256,75

968,00

6

Treneris-metodininkas

3,78

1458,52

1210,25

7

Treneris-vyresnysis mokytojas

1,66

1450,84

1394,01

 

 

Šilutės sporto mokykla, 195471747

2019 m. spalio 8 d.

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

 

2019 m. 3 ketvirtis

2018 m.

1

Direktorius

-

-

-

2

Metodininkė

-

-

3

Raštvedė

-

-

-

4

Treneris - ekspertas

1,13

1526,11

0,00

5

Treneris-  mokytojas ( a  )

3,85

1205,84

0,00

6

Treneris-metodininkas

3,78

1378,79

0,00

7

Treneris-vyresnysis mokytojas

1,66

1325,90

0,00

8

Vairuotojas

-

-

-
 

 

 

Šilutės sporto mokykla, 195471747  
(Įstaigos pavadinimas, kodas)  
           
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA  
           
2018 m. balandžio 12 d.  
           
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)  
Nr.     2018 m. 1 ketvirtis 2017 m.  
1 Direkrorius - - -  
2 Metodininkė - - -  
3 Raštvedė - - -  
4 Treneris 17,00 567,93 556,50  
5 Vairuotojas - - -  
           

Šilutės SM darbuotojų 2017 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

 

Eil Nr Pareigybės pavadinimas Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis
1 Direktorius -
2 Metodininkas -
3 Kvalifikuotas treneris 565,91
4 Neatestuotas treneris 268,61
5 Treneris metodininkas 739,03
6 Vyr treneris 418,78
7 Treneris ekspertas 00,00
8 Raštvedė -
9 Vairuotojas -

 

Šilutės SM darbuotojų 2017 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Eil Nr Pareigybės pavadinimas Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis
1 Direktorius -
2 Metodininkas -
3 Kvalifikuotas treneris 552.69
4 Neatestuotas treneris 192.40
5 Treneris metodininkas 711.27
6 Vyr treneris 394.73
7 Treneris ekspertas 857.78
8 Raštvedė -
9 Vairuotojas -

 

Šilutės SM darbuotojų 2017 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Eil Nr Pareigybės pavadinimas Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis
1 Direktorius -
2 Metodininkas -
3 Kvalifikuotas treneris 533,00
4 Neatestuotas treneris 228,99
5 Treneris metodininkas 720,08
6 Vyr treneris 418,07
7 Treneris ekspertas 844,99
8 Raštvedė -
9 Vairuotojas -

Šilutės SM darbuotojų 2017 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Eil Nr Pareigybės pavadinimas Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis
1 Direktorius 1254,77
2 Metodininkas 686,36
3 Kvalifikuotas treneris 522,14
4 Neatestuotas treneris 228,84