8 656 86234sportas.mokykla@gmail.comGluosnių g. 13B, Šilutė Lietuva, LT- 99126
lten

Darbo užmokestis

Šilutės sporto mokykla, 195471747
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
         
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
         
2021 m. spalio 6 d.
         
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.     2021 m. 3 ketvirtis 2020 m.
1 Direktorius 1,00    
2 Metodininkė 1,00    
3 Raštvedė 1,00    
4 Treneris - ekspertas 0,87 1718,67 1674,08
5 Treneris be kategorijos 0,46 1306,26 1288,70
6 Treneris- kvalifikuotas  mokytojas ( a  ) 2,82 1341,52 1123,84
7 Treneris-metodininkas 3,70 1532,55 11568,28
8 Treneris-vyresnysis mokytojas  2,26 1032,50 884,40
9 Vairuotojas 1,00    

 

 

Šilutės sporto mokykla, 195471747
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
         
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
         
2021 m. liepos 5 d.
         
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.     2021 m. 2 ketvirtis 2020 m.
1 Direktorius 1,00    
2 Metodininkė 1,00    
3 Raštvedė 1,00    
4 Treneris - ekspertas 0,88 1773,23 1655,06
5 Treneris be kategorijos 1,09 1337,11 1276,88
6 Treneris- kvalifikuotas  mokytojas ( a  ) 1,89 1443,69 1308,17
7 Treneris-metodininkas 4,03 1549,60 1439,86
8 Treneris-vyresnysis mokytojas  2,53 1444,31 1365,78
9 Vairuotojas 1,00    

 

 

Šilutės sporto mokykla, 195471747

(Įstaigos pavadinimas, kodas)

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2021 m. balandžio 12 d.

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

 

2021 m. 1 ketvirtis

2020 m.

1

Direktorius

1,00

-

-

2

Metodininkė

1,00

 

-

3

Raštvedė

1,00

 

-

4

Treneris - ekspertas

0,88

1512,43

1475,13

5

Treneris be kategorijos

1,09

1380,12

1223,54

6

Treneris- kvalifikuotas  mokytojas ( a  )

1,89

1661,03

1346,43

7

Treneris-metodininkas

4,03

1563,55

1471,71

8

Treneris-vyresnysis mokytojas

2,53

1061,13

1006,10

9

Vairuotojas

1,00

 

 

Šilutės sporto mokykla, 195471747
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
         
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
         
2020 m. gruodžio 31 d.
         
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.     2020 m. 4 ketvirtis 2019 m.
1 Direktorius 1,00 - -
2 Metodininkė 1,00 - -
3 Raštvedė 1,00 - -
4 Treneris - ekspertas 0,88 1708,95 1210,24
5 Treneris be kategorijos 1,09 1305,88 1091,19
6 Treneris- kvalifikuotas  mokytojas ( a  ) 1,89 1492,97 749,69
7 Treneris-metodininkas 4,03 1513,58 1029,65
8 Treneris-vyresnysis mokytojas  2,53 1395,17 937,18
9 Vairuotojas 1,00 - -

 

 

 

 

Šilutės sporto mokykla, 195471747

(Įstaigos pavadinimas, kodas)

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2020 m. spalio 7 d.

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

 

2020 m. 2 ketvirtis

2019 m.

1

Direktorius

-

-

-

2

Metodininkė

-

-

-

3

Raštvedė

-

 

-

4

Treneris - ekspertas

0,88

1594,91

1175,80

5

Treneris-  mokytojas ( a  )

2,79

1245,81

934,17

6

Treneris-metodininkas

2,41

1392,61

1029,17

7

Treneris-vyresnysis mokytojas

1,74

1356,61

937,18

8

Vairuotojas

-

 

-

 

 

Šilutės sporto mokykla, 195471747

(Įstaigos pavadinimas, kodas)

 

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2020 m. liepos 8 d.

 

 

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

 

2020 m. 2 ketvirtis

2019 m.

1

Direktorius

-

-

-

2

Metodininkė

-

-

-

3

Raštvedė

-

-

-

4

Treneris - ekspertas

1,13

1552,57

1144,58

5

Treneris-  mokytojas ( a  )

2,85

1219,58

914,50

6

Treneris-metodininkas

3,78

1403,66

1037,33

7

Treneris-vyresnysis mokytojas

2,66

1290,31

891,38

8

Vairuotojas

-

-

-

 

 

 

Šilutės sporto mokykla, 195471747
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
         
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
         
2020 m. balandžio 3 d.
         
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur.)
Nr.     2020 m. 1 ketvirtis 2019 m.
4 Treneris - ekspertas 1,13 1552,57 1144,58
5 Treneris-  mokytojas ( a  ) 3,85 1228,29 901,82
6 Treneris-metodininkas 3,78 1403,66 1037,33
7 Treneris-vyresnysis mokytojas  1,66 1312,72 906,86

 

 

Šilutės sporto mokykla, 195471747

(Įstaigos pavadinimas, kodas)

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2020 m. sausio 14 d.

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

 

2019 m. 4 ketvirtis

2018 m.

5

Treneris-  mokytojas ( a  )

3,85

1256,75

968,00

6

Treneris-metodininkas

3,78

1458,52

1210,25

7

Treneris-vyresnysis mokytojas

1,66

1450,84

1394,01

 

 

Šilutės sporto mokykla, 195471747

2019 m. spalio 8 d.

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

 

2019 m. 3 ketvirtis

2018 m.

1

Direktorius

-

-

-

2

Metodininkė

-

-

3

Raštvedė

-

-

-

4

Treneris - ekspertas

1,13

1526,11

0,00

5

Treneris-  mokytojas ( a  )

3,85

1205,84

0,00

6

Treneris-metodininkas

3,78

1378,79

0,00

7

Treneris-vyresnysis mokytojas

1,66

1325,90

0,00

8

Vairuotojas

-

-

-
 

 

 

Šilutės sporto mokykla, 195471747  
(Įstaigos pavadinimas, kodas)  
           
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA  
           
2018 m. balandžio 12 d.  
           
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)  
Nr.     2018 m. 1 ketvirtis 2017 m.  
1 Direkrorius - - -  
2 Metodininkė - - -  
3 Raštvedė - - -  
4 Treneris 17,00 567,93 556,50  
5 Vairuotojas - - -  
           

Šilutės SM darbuotojų 2017 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

 

Eil Nr Pareigybės pavadinimas Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis
1 Direktorius -
2 Metodininkas -
3 Kvalifikuotas treneris 565,91
4 Neatestuotas treneris 268,61
5 Treneris metodininkas 739,03
6 Vyr treneris 418,78
7 Treneris ekspertas 00,00
8 Raštvedė -
9 Vairuotojas -

 

Šilutės SM darbuotojų 2017 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Eil Nr Pareigybės pavadinimas Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis
1 Direktorius -
2 Metodininkas -
3 Kvalifikuotas treneris 552.69
4 Neatestuotas treneris 192.40
5 Treneris metodininkas 711.27
6 Vyr treneris 394.73
7 Treneris ekspertas 857.78
8 Raštvedė -
9 Vairuotojas -

 

Šilutės SM darbuotojų 2017 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Eil Nr Pareigybės pavadinimas Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis
1 Direktorius -
2 Metodininkas -
3 Kvalifikuotas treneris 533,00
4 Neatestuotas treneris 228,99
5 Treneris metodininkas 720,08
6 Vyr treneris 418,07
7 Treneris ekspertas 844,99
8 Raštvedė -
9 Vairuotojas -

Šilutės SM darbuotojų 2017 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Eil Nr Pareigybės pavadinimas Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis
1 Direktorius 1254,77
2 Metodininkas 686,36
3 Kvalifikuotas treneris 522,14
4 Neatestuotas treneris 228,84
5 Treneris metodininkas 705,68
6 Vyr treneris 394,91
7 Treneris ekspertas 834,75
8 Raštvedė 404,82
9 Vairuotojas 585,88

Šilutės SM darbuotojų 2016 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Eil Nr Pareigybės pavadinimas Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis
1 Direktorius -
2 Metodininkas -
3 Kvalifikuotas treneris 417,24
4 Neatestuotas treneris 00,00
5 Treneris metodininkas 666,71
6 Vyr treneris 358,57
7 Treneris ekspertas 1032,57
8 Raštvedė -
9 Vairuotojas -

 

Šilutės SM darbuotojų 2016 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Eil Nr Pareigybės pavadinimas Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis
1 Direktorius -
2 Metodininkas -
3 Kvalifikuotas treneris 414,94
4 Neatestuotas treneris 00,00
5 Treneris metodininkas 706,58
6 Vyr treneris 412,60
7 Treneris ekspertas 1016,22
8 Raštvedė -
9 Vairuotojas -

 

Šilutės SM darbuotojų 2015 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Eil Nr Pareigybės pavadinimas Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis
1 Direktorius -
2 Metodininkas -
3 Kvalifikuotas treneris 427,75
4 Neatestuotas treneris 543,59
5 Treneris metodininkas 703,95
6 Vyr treneris 460,81
7 Treneris ekspertas 1002,02
8 Raštvedė -
9 Vairuotojas -

 

Šilutės SM darbuotojų 2015 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Eil Nr Pareigybės pavadinimas Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis
1 Direktorius 1188,32
2 Metodininkas 676,03
3 Kvalifikuotas treneris 439,76
4 Neatestuotas treneris 722,79
5 Treneris metodininkas 625,71
6 Vyr treneris 454,57
7 Treneris ekspertas 1006,71
8 Raštvedė 431,12
9 Vairuotojas 623,54

 

Šilutės SM darbuotojų 2015 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Eil Nr Pareigybės pavadinimas Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis
1 Direktorius 1161,92
2 Metodininkas 659,59
3 Kvalifikuotas treneris 430,29
4 Neatestuotas treneris 783,22
5 Treneris metodininkas 617,43
6 Vyr treneris 435,58
7 Treneris ekspertas 1002,99
8 Raštvedė 344,10
9 Vairuotojas 499,84

 

Šilutės SM darbuotojų 2014 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Eil Nr Pareigybės pavadinimas Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis (LT)
1 Direktorius 3998,00
2 Metodininkas 2066,00
3 Kvalifikuotas treneris 1417,00
4 Neatestuotas treneris 2692,00
5 Treneris metodininkas 2266,00
6 Vyr treneris 1280,00
7 Treneris ekspertas 3498,00
8 Raštvedė 1181,00
9 Vairuotojas 1718,00

 

Šilutės SM darbuotojų 2014 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Eil Nr Pareigybės pavadinimas Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis (LT)
1 Direktorius 3835,00
2 Metodininkas 2145,00
3 Kvalifikuotas treneris 1281,00
4 Neatestuotas treneris 2788,00
5 Treneris metodininkas 2732,00
6 Vyr treneris 1292,00
7 Treneris ekspertas 1879,00
8 Raštvedė 1190,00
9 Vairuotojas 1752,00

 

Šilutės SM darbuotojų 2014 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Eil Nr Pareigybės pavadinimas Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis (LT)
1 Direktorius 3658,00
2 Metodininkas 2063,00
3 Kvalifikuotas treneris 1220,00
4 Neatestuotas treneris 2670,00
5 Treneris metodininkas 2507,00
6 Vyr treneris 1260,00
7 Treneris ekspertas 3447,00
8 Raštvedė 1183,00
9 Vairuotojas 1718,00

 

Šilutės SM darbuotojų 2014 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Eil Nr Pareigybės pavadinimas Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis (LT)
1 Direktorius 3653,00
2 Metodininkas 2074,00
3 Kvalifikuotas treneris 1225,00
4 Neatestuotas treneris 2365,00
5 Treneris metodininkas 2080,00
6 Vyr treneris 1280,00
7 Treneris ekspertas 3447,00
8 Raštvedė 1181,00
9 Vairuotojas 1718,00

 

Šilutės SM darbuotojų 2013 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Eil Nr Pareigybės pavadinimas Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis (LT)
1 Direktorius 3430,00
2 Metodininkas 2074,00
3 Kvalifikuotas treneris 1235,00
4 Treneris vidurinis išsilavinimas 2477,00
5 Treneris metodininkas 2175,00
6 Vyr treneris 1471,00
7 Treneris ekspertas 3445,00
8 Raštvedė 1175,00
9 Vairuotojas 1718,00

 

Šilutės SM darbuotojų 2013 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Eil Nr Pareigybės pavadinimas Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis (LT)
1 Direktorius 3520,00
2 Metodininkas 2140,00
3 Kvalifikuotas treneris 1263,00
4 Treneris vidurinis išsilavinimas 2088,00
5 Treneris metodininkas 2236,00
6 Vyr treneris 1263,00
7 Treneris ekspertas 3451,00
8 Raštvedė 1209,00
9 Vairuotojas 1734,00

 

Šilutės SM darbuotojų 2013 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis