8 656 86234sportas.mokykla@gmail.comGluosnių g. 13B, Šilutė Lietuva, LT- 99126
lten

Darbo užmokestis

Šilutės sporto mokykla, 195471747

 

(Įstaigos pavadinimas, kodas)

 

 

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

 

 

2022 m. spalio 10 d.

 

 

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

 

2022 m. 3 ketvirtis

2021 m.

1

Direktorius

1,00

*

*

2

Metodininkė

*

*

*

3

Pavaduotojas ugdymui

1,00

*

*

4

Raštvedė

1,00

*

 

5

Treneris - ekspertas

0,87

*

*

6

Treneris be kategorijos

0,46

661,08

598,30

7

Treneris- kvalifikuotas  mokytojas ( a  )

2,82

1057,22

1028,97

8

Treneris-metodininkas

2,81

1175,58

983,78

9

Treneris-vyresnysis mokytojas

1,17

915,63

875,69

10

Ūkvedys

1,00

*

*

11

Vairuotojas

1,00

*

*

 

Šilutės sporto mokykla, 195471747

 

(Įstaigos pavadinimas, kodas)

 

 

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

 

 

2022 m. liepos 11 d.

 

 

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

 

2022 m. 2 ketvirtis

2021 m.

1

Direktorius

1,00

*

*

2

Metodininkė

1,00

*

*

3

Raštvedė

1,00

*

*

4

Treneris - ekspertas

0,87

*

*

5

Treneris be kategorijos

1,08

1445,44

1337,17

6

Treneris- kvalifikuotas  mokytojas ( a  )

2,35

1458,53

1228,97

7

Treneris-metodininkas

3,86

1696,03

1533,75

8

Treneris-vyresnysis mokytojas

2,26

1572,97

1500,51

9

Ūkio dalies vedėjas

0,75

*

*

10

Vairuotojas

1,00

*

*

 

 

Šilutės sporto mokykla, 195471747

 

(Įstaigos pavadinimas, kodas)

 

 

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

 

 

2022 m. balandžio 8 d.

 

 

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

 

2022 m. 1 ketvirtis

2021 m.

1

Direktorius

1,00

*

*

2

Metodininkė

1,00

*

*

3

Raštvedė

1,00

*

*

4

Treneris - ekspertas

0,87

*

*

5

Treneris be kategorijos

1,08

1470,70

1337,17

6

Treneris- kvalifikuotas  mokytojas ( a  )

2,35

1458,53

1228,97

7

Treneris-metodininkas

3,86

1708,00

1533,75

8

Treneris-vyresnysis mokytojas

2,26

1539,35

1500,51

9

Vairuotojas

1,00

*

*

 

 

Šilutės sporto mokykla, 195471747

(Įstaigos pavadinimas, kodas)
         
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
         
2022 m. sausio 10 d.
         
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.     2021 m. 4 ketvirtis 2020 m.
1 Direktorius 1,00    
2 Metodininkė 1,00    
3 Raštvedė 1,00    
4 Treneris - ekspertas 0,87 1718,66 1694,39
5 Treneris be kategorijos 1,08 1327,29 1335,79
6 Treneris- kvalifikuotas  mokytojas ( a  ) 2,20 1357,61 1156,70
7 Treneris-metodininkas 3,70 1521,99 1602,97
8 Treneris-vyresnysis mokytojas  2,26 1403,40 1562,89
9 Vairuotojas 1,00    

Šilutės sporto mokykla, 195471747

(Įstaigos pavadinimas, kodas)
         
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
         
2021 m. spalio 6 d.
         
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.     2021 m. 3 ketvirtis 2020 m.
1 Direktorius 1,00    
2 Metodininkė 1,00    
3 Raštvedė 1,00    
4 Treneris - ekspertas 0,87 1718,67 1674,08
5 Treneris be kategorijos 0,46 1306,26 1288,70
6 Treneris- kvalifikuotas  mokytojas ( a  ) 2,82 1341,52 1123,84
7 Treneris-metodininkas 3,70 1532,55 1568,28
8 Treneris-vyresnysis mokytojas  2,26 1032,50 884,40
9 Vairuotojas 1,00    

 

 

Šilutės sporto mokykla, 195471747
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
         
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
         
2021 m. liepos 5 d.
         
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.     2021 m. 2 ketvirtis 2020 m.
1 Direktorius 1,00    
2 Metodininkė 1,00    
3 Raštvedė 1,00    
4 Treneris - ekspertas 0,88 1773,23 1655,06
5 Treneris be kategorijos 1,09 1337,11 1276,88
6 Treneris- kvalifikuotas  mokytojas ( a  ) 1,89 1443,69 1308,17
7 Treneris-metodininkas 4,03 1549,60 1439,86
8 Treneris-vyresnysis mokytojas  2,53 1444,31 1365,78
9 Vairuotojas 1,00    

 

 

Šilutės sporto mokykla, 195471747

(Įstaigos pavadinimas, kodas)

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2021 m. balandžio 12 d.

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

 

2021 m. 1 ketvirtis

2020 m.

1

Direktorius

1,00

-

-

2

Metodininkė

1,00

 

-

3

Raštvedė

1,00

 

-

4

Treneris - ekspertas

0,88

1512,43

1475,13

5

Treneris be kategorijos

1,09

1380,12

1223,54

6

Treneris- kvalifikuotas  mokytojas ( a  )

1,89

1661,03

1346,43

7

Treneris-metodininkas

4,03

1563,55

1471,71

8

Treneris-vyresnysis mokytojas

2,53

1061,13

1006,10

9

Vairuotojas

1,00

 

 

Šilutės sporto mokykla, 195471747
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
         
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
         
2020 m. gruodžio 31 d.
         
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.     2020 m. 4 ketvirtis 2019 m.
1 Direktorius 1,00 - -
2 Metodininkė 1,00 - -
3 Raštvedė 1,00 - -
4 Treneris - ekspertas 0,88 1708,95 1210,24
5 Treneris be kategorijos 1,09 1305,88 1091,19
6 Treneris- kvalifikuotas  mokytojas ( a  ) 1,89 1492,97 749,69
7 Treneris-metodininkas 4,03 1513,58 1029,65
8 Treneris-vyresnysis mokytojas  2,53 1395,17 937,18
9 Vairuotojas 1,00 - -

 

 

 

 

Šilutės sporto mokykla, 195471747

(Įstaigos pavadinimas, kodas)

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2020 m. spalio 7 d.

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

 

2020 m. 2 ketvirtis

2019 m.

1

Direktorius

-

-

-

2

Metodininkė

-

-

-

3

Raštvedė

-

 

-

4

Treneris - ekspertas

0,88

1594,91

1175,80

5

Treneris-  mokytojas ( a  )

2,79

1245,81

934,17

6

Treneris-metodininkas

2,41

1392,61

1029,17

7

Treneris-vyresnysis mokytojas

1,74

1356,61

937,18

8

Vairuotojas

-

 

-

 

 

Šilutės sporto mokykla, 195471747

(Įstaigos pavadinimas, kodas)

 

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2020 m. liepos 8 d.

 

 

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

 

2020 m. 2 ketvirtis

2019 m.

1

Direktorius

-

-

-

2

Metodininkė

-

-

-

3

Raštvedė

-

-

-

4

Treneris - ekspertas

1,13

1552,57

1144,58

5

Treneris-  mokytojas ( a  )

2,85

1219,58

914,50

6

Treneris-metodininkas

3,78

1403,66

1037,33

7

Treneris-vyresnysis mokytojas

2,66

1290,31

891,38

8

Vairuotojas

-

-

-

 

 

 

Šilutės sporto mokykla, 195471747
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
         
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
         
2020 m. balandžio 3 d.
         
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur.)
Nr.     2020 m. 1 ketvirtis 2019 m.
4 Treneris - ekspertas 1,13 1552,57 1144,58
5 Treneris-  mokytojas ( a  ) 3,85 1228,29 901,82
6 Treneris-metodininkas 3,78 1403,66 1037,33
7 Treneris-vyresnysis mokytojas  1,66 1312,72 906,86

 

 

Šilutės sporto mokykla, 195471747

Informacija atnaujinta: 2022-10-12