8 656 86234sportas.mokykla@gmail.comGluosnių g. 13B, Šilutė Lietuva, LT- 99126
lten

Komisijos ir darbo grupės

KOMISIJOS:

ILGALAIKIO TURTO PRIPAŽINTO NETINKAMU NAUDOTI IR MAŽAVERČIO TURTO NURAŠYMO KOMISIJA;

- INVENTORIZACIJOS KOMISIJA;

- MEISTRIŠKUMP PAKOPŲ SUTEIKIMO MOKYKLOS MOKINIAMS KOMISIJA;

- SPORTO MOKYKLOS MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJA.

 

DARBO GRUPĖS:

- DARBO GRUPĖ STRATEGINIAM PLANUI PARENGTI;

- DARBO GRUPĖ UGDYMO PLANUI PARENGTI.

Informacija atnaujinta: 2022-11-10