8 656 86234sportas.mokykla@gmail.comRusnės g. 10A, LT-99185, Šilutė
lten

Komisijos ir darbo grupės

KOMISIJOS:

ILGALAIKIO TURTO PRIPAŽINTO NETINKAMU NAUDOTI IR MAŽAVERČIO TURTO NURAŠYMO KOMISIJA;

- INVENTORIZACIJOS KOMISIJA;

- MEISTRIŠKUMP PAKOPŲ SUTEIKIMO MOKYKLOS MOKINIAMS KOMISIJA;

- SPORTO MOKYKLOS MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJA.

 

DARBO GRUPĖS:

- DARBO GRUPĖ STRATEGINIAM PLANUI PARENGTI;

- DARBO GRUPĖ UGDYMO PLANUI PARENGTI.

Informacija atnaujinta: 2022-11-10