8 656 86234sportas.mokykla@gmail.comGluosnių g. 13B, Šilutė Lietuva, LT- 99126
lten

Asmens duomenų apsauga

Asmenų duomenų tvarkymo Šilutės sporto mokykloje taisyklės

Sutikimas tvarkyti asmens duomenis

ATSAKINGI ASMENYS:  Sonata Dauskartė

_____________________________________________________________________________________________

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

Kontaktinė informacija:
Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445El. p. ada@ada.lt