8 656 86234sportas.mokykla@gmail.comRusnės g. 10A, LT-99185, Šilutė
lten

Korupcijos prevencija

    Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir korupcijos prevencijos kontrolės vykdymą mokykloje - Rūtenis Jankauskas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

       Susidūrus su korupcijos apraiškomis Šilutės sporto mokykloje, kreiptis el. paštu: rutenis.jankauskas@silutessportomokykla.lt

    Pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą antikorupcinio sąmoningumo didinimas yra svarbi korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemos dalis.

     Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba siekdama padėti viešojo sektoriaus subjektams kurti antikorupcinę aplinką ir prisidėti prie viešojo sektoriaus darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo didinimo, gilinant jų žinias korupcijai atsparios aplinkos kūrimo klausimais, sukūrė antikorupcinio švietimo e. mokymo platformą, kurią galima rasti adresu - https://emokymai.stt.lt/ 

Korupcijos_prevencijos_programa  

2024-2026 m. kovos su korupcija ir korupcijos prevencijos programos priemonių planas.pdf

Korupcijos prevencijos ataskaita 2019

Korupcijos prevencijos ataskaita 2020

Korupcijos prevencijos ataskaita 2021

Korupcijos prevencijos ataskaita 2022

Korupcijos prevencijos ataskaita 2023

Informacija atnaujinta: 2024-01-16